Uchwała Nr XXX/239/20 w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Uchwała Nr XXX/239/20.pdf
Uchwała Nr 18/813/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części przedmiotowej uchwały.pdf