Uchwała Nr XXIX/230/20 w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych

Uchwała Nr XXIX/230/20.pdf
Uchwała NR 17/735/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części przedmiotowej uchwały.pdf