Uchwała Nr XXIX/236/20 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 marca 2020 r. (numer porządkowy: BR.1510.21.2020) na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr XXIX/236/20.pdf