Modyfikacja treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert

Modyfikacja treści SIWZ - UWAGA! zmiana terminu składania ofert 
Załącznik nr 8 do SIWZ - Zmienione przedmiary
Załącznik nr 9 cz.1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - karta zmian
Załącznik nr 9 cz.2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 9 cz.3 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 9 cz.4 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 do SIWZ - SSTWiOR