Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dymaczewo Stare w dniu 10.09.2020 r.

Protokół.pdf