Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sasinowo w dniu 26.09.2020 r.

Protokół.pdf