Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogalin w dniu 17.09.2020 r.

Protokół.pdf