Oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną.Oświadczenia majątkowe prezentujemy w plikach PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.
 

Oświadczenia składane w związku ze zmianami kadrowymi w ciągu 2020 r.:

Oświadczenia składane według stanu na 31 grudnia 2020 r.: