Zarządzenie OR 0151/106/07 dnia 19 czerwca 2007 r.