Zarządzenie Nr 61/IV/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r.