Zarządzenie Nr OR 0151_105_07 z dnia 19 czerwca 2007 r.