Uchwała nr XXXVI/285/20 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXXVI/285/20.pdf