Uchwała nr XXXVI/286/20 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała nr XXXVI/286/20.pdf