Uchwała nr XXXVI/287/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/89/19 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Uchwała nr XXXVI/287/20.pdf