Uchwała nr XXXVI/291/20 dotycząca zmiany uchwały z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części mi

Uchwała nr XXXVI/291/20.pdf