Uchwała nr XXXVI/295/20 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Uchwała nr XXXVI/295/20.pdf