Uchwała nr XXXVI/297/20 zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/553/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu „Mosińska Karta Mieszkańca”

Uchwała nr XXXVI/297/20.pdf