Podatki i opłaty lokalne na rok 2021

Uchwała Nr XXXV/275/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021.pdf

Uchwała Nr XXXV/281/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

Uchwała nr XXXVI/285/20 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf

Uchwała nr XXXVI/286/20 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.pdf