Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 1/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 stycznia 2021 r.
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2021 roku  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuje:  

§ 1. 1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2021 r.

2. Środki finansowe w wysokości 328 000,00. zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym (projekcie) budżetu Gminy Mosina na rok 2021.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


z up. Burmistrza
Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina    


Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2021 r.

L.p. Nazwa organizacji Zadanie Przyznana liczba punktów Przyznana kwota dotacji
1 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Realizacja szkolenia piłkarskiego dla dzieci i młodzieży, oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN 57 50 000,00 zł
2 Klub Sportowy "IDMAR" 5 Król Parku 56 8 000,00 zł
3 Klub Sportowy "IDMAR" VI BIEGOWE MOSIŃSKIE GRAND PRIX 56 12 000,00 zł
4 Uczniowski Klub Sportowy MOSIŃSKA JEDYNKA XVII Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2021 55 12 000,00 zł
5 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN I PZPN - dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 5 osobowej 54 85 000,00 zł
6 Uczniowski Klub Sportowy MOSIŃSKA JEDYNKA Sekcja tańca i aerobiku 52,5 8 010,00 zł
7 Klub Sportowy "IDMAR" Realizacja całorocznego szkolenia oraz udziału w rozgrywkach organizowanych przez OZPR  dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina. 52 14 000,00 zł
8 INVICTUS BJJ MOSINA Rozwój ruchowy poprzez sporty siłowe sporty walki ze szczególnym uwzględnieniem jiu jitsu 51,5 11 000,00 zł
9 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Realizacja całorocznego szkolenia tenisa ziemnego i udział w zawodach współzawodnictwa sportowego 51 5 000,00 zł
10 Klub Sportowy 1920 MOSINA Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży, udział w turniejach  organizowanych przez WZSzach. Stworzenie drużyny juniorów i przystąpienie do ligi szachowej. Organizowanie turniejów szachowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 48 5 000,00 zł
11 Klub Sportowy AKADEMIA JUDO „Przez Judo do Olimpijczyka"- szkolenie judo dla dzieci i młodzieży z Gminy Mosina 47 5 000,00 zł
12 Klub Sportowy 1920 MOSINA Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego, organizacja sportowych obozów przygotowawczych oraz udział  w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN, organizacja i udział w turniejach dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 11 osobowej 44,75 87 950,00 zł
13 Uczniowski Klub Sportowy MOSIŃSKA JEDYNKA Sekcja piłki siatkowej 44,5 5 040,00 zł
14 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy DYNAMIC AKADEMIA KARATE Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina w  karate 44 6 000,00 zł
15 Uczniowski Klub Sportowy FIGHTERS MOSINA Realizacja całorocznego szkolenia z zakresu Taekwondo Olimpijskiego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina w Systemie Sportu Młodzieżowego 44 7 000,00 zł
16 Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA ROGALINEK ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY MOSINA - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki siatkowej  36 5 000,00 zł
17 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA SZAKAL JEŻYCE Szkolenie utalentowanej młodzieży sekcji Mosina 30 2 000,00 zł
18 FUNDACJA PIOTRA REISSA Igrzyska przedszkolaków- turniej dla najmłodszych 29 0,00 zł
19 FUNDACJA PIOTRA REISSA Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Mosina 26,25 0,00 zł
20 Stowarzyszenie 4aktivelife Bieg Biało Czerwonej Brak oceny z powodu odrzucenia wniosku na etapie formalnym 0,00 zł
RAZEM   328 000,00 zł