Zarządzenie nr 0151-211/08 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2008 r. dla Urzędu Miejskiego w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 0151/211/08
BURMISTRZA GMINY MOSINA
Z DNIA 13 marca 2008R.
 
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2008 roku dla Urzędu Miejskiego w Mosinie
 
Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 31 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz  U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593,z póżn. zm.)oraz art.130 § 2 K. p. (Dz U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, j. t)  zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. W związku z wystąpieniem świąt w okresie rozliczeniowym maj i  listopad 2008r.
ustalam dzień 02 maja 2008r i dzień 10 listopada 2008r dniami wolnymi od pracy.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.