UCHWAŁA NR XXXIX/329/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawow

UCHWAŁA NR XXXIX/329/21.pdf