UCHWAŁA NR XXXIX/332/21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

UCHWAŁA NR XXXIX/332/21.pdf