UCHWAŁA NR XXXIX/333/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych i lokali na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami

UCHWAŁA NR XXXIX/333/21.pdf