UCHWAŁA NR XXXIX/334/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR XXXIX/334/21.pdf