Zarządnie nr 0151/300/2008 z dnia 28 listopada 2008r.

Treść nieujawniona ustawa o ochronie danych osobowych