UCHWAŁA NR XLIII/353/21 w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

UCHWAŁA NR XLIII/353/21.pdf