UCHWAŁA NR XLIII/356/21 w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

UCHWAŁA NR XLIII/356/21.pdf