Zarządzenie Nr OR 0151/371/2009 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego t

Zarządzenie w spr. służby przygotowawczej I.doc