UCHWAŁA NR XLIII/357/21 dotycząca terminów płatności rat podatku od nieruchomości w roku 2021 dla przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19

UCHWAŁA NR XLIII/357/21.pdf