UCHWAŁA NR XLIII/361/21 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowan

UCHWAŁA NR XLIII/361/21.pdf