UCHWAŁA NR XLIII/363/21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

UCHWAŁA NR XLIII/363/21.pdf