UCHWAŁA NR XLIII/365/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu

UCHWAŁA NR XLIII/365/21.pdf