Zarządzenie Nr 0151/374/2009 z dnia 08 maja 2009 r. Burmistrza Gminy Mosina w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Zarządzenie- Regulamin wynagradzania 2009.doc