UCHWAŁA NR XLIII/366/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Baranowie, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowien

UCHWAŁA NR XLIII/366/21.pdf