UCHWAŁA NR XLIII/367/21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina położonej w Wiórku

UCHWAŁA NR XLIII/367/21.pdf