Zadządzenie Nr 0151/398/2009 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina

Zarządzenie - Regulamin wynagradzania Kierowników Jedn. Org..doc