Protokół z zebrania Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Stare w dniu 26.03.2021 r.

Protokół.pdf