Zarządzenie Nr OR 0151/444/2009 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 04 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych sta