Zarządzenie Nr 0151/449/2009 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad przydzielnia pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie odzieży roboczej i ekwiwalentu pieniężnego

Ekwiwalent pracownicy obsługi Urzędu Miejskiego w Mosinie.doc