Zarządzenie Nr GG 0151/512/09 z dnia 7 grudnia 2009r.

Treść nieujawniona - ustawa o ochronie danych osobowych