Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z 30 kwietnia 2021 r. znak OŚ.6220.11.2021.RL

Obwieszczenie OŚ.6220.11.2021.RL z dnia 30 kwietnia 2021 r. - zawiadomienie stron o wezwaniu wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Podziale działek pod zabudowę jednorodzinną na działkach o numerze ewid. 92/16 i 76/1 obręb ewidencyjny 0022 Świątniki, gmina Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie".