UCHWAŁA NR XLIV/370/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice

UCHWAŁA NR XLIV/370/21.pdf