UCHWAŁA NR XLIV/374/21 w sprawie nadania nazwy ulicy „JASKROWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Borkowice

UCHWAŁA NR XLIV/374/21.pdf