UCHWAŁA NR XLIV/378/21 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czapury

UCHWAŁA NR XLIV/378/21.pdf