UCHWAŁA NR XLIV/382/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 października 2020 r. (numer porządkowy: BR.1510.24.2020) dotyczącej legalności wycinki drzew i dewastacji zadrzewień na terenie

UCHWAŁA NR XLIV/382/21.pdf