Zarządzenie Nr 116/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedury i planu kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mosina

Zarządzenie Nr 116/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.