UCHWAŁA NR XLVI/401/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mosina prawa własności nieruchomości

UCHWAŁA NR XLVI/401/21.pdf