UCHWAŁA NR XLVI/404/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami

UCHWAŁA NR XLVI/404/21.pdf