UCHWAŁA NR XLVI/406/21 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Krosno, ul. Główna (DP nr 2465P)

UCHWAŁA NR XLVI/406/21.pdf