UCHWAŁA NR XLVI/407/21 zmieniająca uchwałę Nr XIII/89/19 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

UCHWAŁA NR XLVI/407/21.pdf